Regulamin sklepu internetowego rgshot.pl

1. Informacje ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://rgshot.pl/.

Sprzedającym jest InvestMod Paweł Modliszewski z siedzibą mieszczącą się pod adresem Wojaszówka 12, 38-471 Wojaszówka, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6842425803, numer statystyczny REGON: 361613958.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

2. Definicje.

3. Zasady ogólne.

4. Składanie zamówień.

5. Koszty i termin wysyłki.

6. Płatności.

8. Procedura reklamacji.

9. Zmiana regulaminu.

10. Postanowienia końcowe.